Problemi s vidom – Presbyopia

Uncategorized

Presbyopia je normalno stanje oka, udruženo s životnom dobi u kojoj opada moć akomodacije. Presbyopija se najčešće pojavljuje poslije 40. godine života.
Presbyopno oko na daljino se ponaša kao i emetropno oko, ali kod predmeta koji se nalaze u blizini, zbog fiziološkog pada moći akomodacije, slika ne nastaje na mrežnici, već iza nje.
Presbyopia se korigira plus lećama. Presbiopia (staračka dalekovidnost) je poremećaj akomodacije oka pri kojem nastaje nejasan vid na blizinu jer akomodacija oka nije dovoljno široka da bi stvorila jasnu sliku predmeta na udaljenostima kraćim od 1 m.

S godinama primjećujemo da nam i “ruke postaju sve kraće” i da tekst koji čitamo sve više udaljujemo od očiju kako bismo jasnije vidjeli. Riječ je o tzv. staračkoj dalekovidnosti, kada slabi akomodacija oka (sposobnost prilagodbe oka za gledanje na različitim udaljenostima), pa su nam zato u dobi iznad 40 godina već potrebne prve naočale.
Taj proces slabljenja akomodacije traje do 60. godine života, kada će, ukoliko je vid ranije bio normalan, biti dovoljne naočale +3,0 dioptrije. Takva jačina naočala ostat će, u pravilu, do kraja života, ne dođe li do drugih bolesti starije dobi koje mogu narušiti vidnu oštrinu: siva mrena, staračko propadanje područja žute pjege, kao najčešće bolesti.
I druge bolesti oka uzrokovane starenjem mogu dovesti do smanjenja vidne oštrine.
Danas se može vrlo brzo kompjutorom precizno odrediti stanje vidne oštrine, te propisati odgovarajuće nawočale. Vrlo često su glavobolje i nervoza nepoznatog uzroka povezane s neodgovarajuće određenim naočalama, pa je od pa je od posebnog interesa za bolesnika da napravi što bolju i precizniju provjeru vida, nakon čega spomenute tegobe, ukoliko su bile uzrokovane neprimjerenim naočalama, nestaju.