Naš stručni tim

Bojic-2Prof.dr.sc. Lovro Bojić , prim.dr.med

specijalist – oftalmolog
subspecijalist za neurooftalmologiju i glaukom

Rođen je 1949. godine u Splitu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1974. godine te stekao akademski naziv doktora medicine. Specijalizaciju iz oftalmologije završava 1983. godine na Klinici za očne bolesti VMA u Beogradu. Od 1983. godine je zaposlen na odjelu bivše Vojne bolnice u Splitu kao specijalist – oftalmolog, a od 1991. do 2014. god. na Klinici za očne bolesti u Splitu. Odlukom Ministarstva zdravstva RH (od 6.studenog 1997.god.) stječe naziv primarijus. Subspecijalist je za područje neurooftalmologije i glaukoma. 2014. godine izabran je u znanstveno- nastavno zvanje redovnog profesora iz oftalmologije u trajnom zvanju, od strane Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Član je Američke oftalmološke akademije i Europskog glaukomskog društva. Objavio je 126 znanstvenih i stručnih radova. Od 2015. godine zaposlen je u polikilinici SERVUS d.o.o. – Optika Anda u Splitu.


Jukic-medium

Mr. sc.Tanja Jukić Lešina, dr.med

specijalist – oftalmolog
subspecijalist oftalmolog – glaukomatolog

Rođena je 1961. godine u Mostaru u kojem završava osnovnu i srednju školu, zatim nastavlja školovanje u Splitu i Zagrebu gdje specijalizira oftalmologiju i subspecijalizira glaukomatologiju. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu obranila je magistarsku temu “Valjanost osnovnih dijagnostičkih parametara u ranoj dijagnostici primarnog simplex glaukoma” , na kojem je i doktorirala i stekla akademski naziv doktora medicine. Sudjelovala je na brojnim domaćim i inozemnim skupovima i kongresima, te publicirala u stručnim i znanstvenim časopisima. Dugogodišnji specijalistički staž je provela u Kliničkoj bolnici u Osijeku i u vlastitoj privatnoj praksi. Član je HLK, Europskog glaukomskog društva te Europskog društva za kataraktu i refraktivnu kirurgiju. Od 2016. godine zaposlena je u poliklinici SERVUS d.o.o. – Optika Anda u Splitu.

 


Duplancic-2

Mr. sc. Željka Duplančić Šundov, dr.med

specijalist oftalmologije i optometrije

Rođena je 1979. godine u Splitu gdje je završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Medicinski fakultet u Mostaru završava 2005. godine a od 2006. godine zaposlena je kao predavač prve pomoći u Prometnoj školi u Splitu. Magistarski rad pod nazivom “Imunohistokemijska analiza epiretinalnih membrane u bolestima stražnjeg očnog segmeta” , obranila je 2013. godine te stekla titulu magistra znanosti. U razdoblju od 2007. godine do 2010.godine radila je kao farmaceutski predstavnik, nakon čega započinje specijalizaciju iz oftalmologije. Od 2011. godine član je Hrvatskog oftalmološkog društva. Specijalistički ispit je položila 2015. godine, dok u 2016. godini počinje raditi u poliklinici SERVUS d.o.o. – Optika Anda u Splitu.

 


Ana Čović, dr. med., FEBO

specijalist oftalmologije

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007.g. s odličnim prosjekom ocjena te u prvom mogućem roku. Stručni ispit za doktore medicine položila je 2008.g. nakon pripravničkog staža u KBC Rebro. U razdoblju od 2008. do 2011.g. radi kao liječnik u Zavodu za hitnu medicinu grada Zagreba. Specijalizaciju iz oftalmologije započinje 2011.g. u Klinici Svjetlost u Zagrebu te Klinici za očne bolesti KBC Zagreb. Specijalistički ispit iz oftalmologije položila je 2016.g. u KBC Zagreb. U 2016.g. radi kao specijalist oftalmologije u Poliklinici Ghetaldus u Zagrebu, a od 2017.g. je zaposlena u Poliklinici SERVUS d.o.o- Optika Anda u Zagrebu. 2013.g. je upisala doktorski poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. 2016.g je na istom fakultetu završila poslijediplomski specijalistički studij Oftalmologija.Položila je europski specijalistički ispit u Parizu 2017.g. Autor je 3 znanstvena rada indeksiranih u CC-u te 7 kongresnih sažetaka. Sudjelovala je aktivno kao predavač na nekoliko međunarodnih oftalmoloških kongresa. Član je Hrvatskog oftalmološkog i optometrijskog društva te Europskog društva za kataraktu i refraktivnu kirurgiju. Posjeduje međunarodnu diplomu iz nizozemskog jezika. Služi se aktivno engleskim i pasivno njemačkim jezikom.