Naš stručni tim

Bojic-2Prof.dr.sc. Lovro Bojić , prim.dr.med

specijalist – oftalmolog
subspecijalist za neurooftalmologiju i glaukom

Rođen je 1949. godine u Splitu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1974. godine te stekao akademski naziv doktora medicine. Specijalizaciju iz oftalmologije završava 1983. godine na Klinici za očne bolesti VMA u Beogradu. Od 1983. godine je zaposlen na odjelu bivše Vojne bolnice u Splitu kao specijalist – oftalmolog, a od 1991. do 2014. god. na Klinici za očne bolesti u Splitu. Odlukom Ministarstva zdravstva RH (od 6.studenog 1997.god.) stječe naziv primarijus. Subspecijalist je za područje neurooftalmologije i glaukoma. 2014. godine izabran je u znanstveno- nastavno zvanje redovnog profesora iz oftalmologije u trajnom zvanju, od strane Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Član je Američke oftalmološke akademije i Europskog glaukomskog društva. Objavio je 126 znanstvenih i stručnih radova. Od 2015. godine zaposlen je u polikilinici SERVUS d.o.o. – Optika Anda u Splitu.


Jukic-medium

Mr. sc.Tanja Jukić Lešina, dr.med

specijalist – oftalmolog
subspecijalist oftalmolog – glaukomatolog

Rođena je 1961. godine u Mostaru u kojem završava osnovnu i srednju školu, zatim nastavlja školovanje u Splitu i Zagrebu gdje specijalizira oftalmologiju i subspecijalizira glaukomatologiju. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu obranila je magistarsku temu “Valjanost osnovnih dijagnostičkih parametara u ranoj dijagnostici primarnog simplex glaukoma” , na kojem je i doktorirala i stekla akademski naziv doktora medicine. Sudjelovala je na brojnim domaćim i inozemnim skupovima i kongresima, te publicirala u stručnim i znanstvenim časopisima. Dugogodišnji specijalistički staž je provela u Kliničkoj bolnici u Osijeku i u vlastitoj privatnoj praksi. Član je HLK, Europskog glaukomskog društva te Europskog društva za kataraktu i refraktivnu kirurgiju. Od 2016. godine zaposlena je u poliklinici SERVUS d.o.o. – Optika Anda u Splitu.

 

 


Ana Čović, dr. med., FEBO

specijalist oftalmologije

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007.g. s odličnim prosjekom ocjena te u prvom mogućem roku. Stručni ispit za doktore medicine položila je 2008.g. nakon pripravničkog staža u KBC Rebro. U razdoblju od 2008. do 2011.g. radi kao liječnik u Zavodu za hitnu medicinu grada Zagreba. Specijalizaciju iz oftalmologije započinje 2011.g. u Klinici Svjetlost u Zagrebu te Klinici za očne bolesti KBC Zagreb. Specijalistički ispit iz oftalmologije položila je 2016.g. u KBC Zagreb. U 2016.g. radi kao specijalist oftalmologije u Poliklinici Ghetaldus u Zagrebu, a od 2017.g. je zaposlena u Poliklinici SERVUS d.o.o- Optika Anda u Zagrebu. 2013.g. je upisala doktorski poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. 2016.g je na istom fakultetu završila poslijediplomski specijalistički studij Oftalmologija.Položila je europski specijalistički ispit u Parizu 2017.g. Autor je 3 znanstvena rada indeksiranih u CC-u te 7 kongresnih sažetaka. Sudjelovala je aktivno kao predavač na nekoliko međunarodnih oftalmoloških kongresa. Član je Hrvatskog oftalmološkog i optometrijskog društva te Europskog društva za kataraktu i refraktivnu kirurgiju. Posjeduje međunarodnu diplomu iz nizozemskog jezika. Služi se aktivno engleskim i pasivno njemačkim jezikom.