Uvjeti korištenja

onama-nas

Dobrodošli u web trgovinu Optike Anda!

Uživajte u našoj ponudi na web trgovini, upoznajte se s najnovijim trendovima i kolekcijama sunčanih naočala svjetskih brandova. Kupnja preko našeg webshopa je sigurna i jednostavna, bez mogućnosti zlouporabe Vaših podataka, što Vam pruža jedinstveno shopping iskustvo. Ukoliko imate pitanja, nejasnoća, upita i komentara, tu smo za Vas. Kontaktirajte nas na naš mail info@optika-anda.com , na koji ažurno odgovaramo.

OPĆI UVJETI

Uvjeti kupnje i prodaje proizvoda koji se izvode od strane tvrtke Servus d.o.o. Optika Anda, Obala HNP 19, 21000 Split postavljeni su općim uvjetima web trgovine Optike Anda. Opći uvjeti poslovanja web trgovine Optike Anda napisani su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i međunarodnim kodeksom e-poslovanja. Uslužitelj (Optika Anda, Servus d.o.o.) i kupac (korisnik naše web trgovine) međusobne obaveze u kupnji preko web trgovine uređuju preko općih uvjeta.
Pojmovi u Općima uvjetima znače iduće:
• Optika Anda znači Servus d.o.o., sa sjedištem u Splitu, Obala Hrvatskog narodnog preporoda 19, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa MBS:0778931, OIB:69332057447
• Web stranica znači sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu Optike Anda.
• Webshop usluga je usluga koja omogućuje korisnicima kupnju proizvoda putem web stranica.
• Korisnik znači svaka fizička osobu sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koja pristupa web stranicama.
• Registrirani korisnik znači svaku poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje webshop usluge na web stranicama sa prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.
• Svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta prilikom pristupa web stranicama.

OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

Korisnik webstranice se obvezuje da neće koristiti web stranice ili distribuirati putem web stranica sadržaje koji protivni propisima te one koje povređuju tuđe interese I prava.
Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za osobne potrebe korisnika uz poštivanje autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.
Optika Anda se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja može nastati iz korištenja web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica. Korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica te prihvaća koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.
Optika Anda ima pravo promjene sadržaja web stranica, cijena svojih proizvoda, ukidanja web stranica, te ograničavanja pristupa web stranicama, sve bez najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj web stranica isključivo vlasništvo Optike Anda ili njegovih ovlaštenika te da on kao takav, ima ograničenu dozvolu za korištenje sadržaja web stranice.

OSTALI UVJETI KORIŠTENJA

Na korištenje webshop usluge primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje webshop usluge. Bez prethodne najave, Optika Anda ima pravo promijeniti ove Opće uvjete koje su korisnici dužni prije svakog korištenja web stranica provjeriti.

CIJENE

Sve cijene proizvoda su jasno naznačene I vidljive te kupac kupuje po cijeni iskazajnoj u vrijeme narudžbe na webshopu umanjenoj za eventualni naznačeni popust. Optike Anda imaju pravo mijenjati cijene na webshopu bez prethodne najave.