Ne propustite otvoriti svoju karticu i ostvariti niz pogodnosti tijekom cijele godine!

Kao i do sada, svi koji se učlane u Optika Anda Loyalty program svakom ostvarenom kupovinom skupljaju bodove na svojoj Anda Loyalty kartici. Za svakih potrošenih 25 kuna na karticu dodajemo po jedan bod. Što više bodova sakupite, to ulazite u viši razred popusta i to prema sljedećem principu:

100 do 249 bodova –  “SILVER” – 15% popusta

250 do 499 bodova – “SILVER PLUS” – 20% popusta

više od 500 bodova – “GOLD” – 25% popusta 

Bitno je znati i sljedeće:

 • rok trajanja sakupljenih bodova je 24 mjeseca
 • povodom rođendana člana očekuje vas iznenađenje o kojem ćete biti obaviješteni putem maila

Sada kada ste pročitali sve razloge svratite do najbliže poslovnice Optika Anda, ispunite pristupnicu i besplatno se učlanite u Optika Anda Loyalty program. Nagrađujemo to što nas birate, iskoristite to, jer uz nas uvijek dobivate više !  

PROVJERI BROJ BODOVA

  PRAVILA ANDA LOYALTY KARTICE
  1. Izdavatelj “ANDA LOYALTY KARTICA” kartice je Servus d.o.o., Split, Vinkovačka 3, OIB: 69332057447. “ ANDA LOYALTY KARTICA ” kartica je vlasništvo izdavatelja.
  2. Učlanjenje u “ ANDA LOYALTY KARTICA ” program vjernosti je besplatno.
  3. Članom “ ANDA LOYALTY KARTICA ” programa vjernosti može postati svaka punoljetna osoba koja prethodno ispuni pristupnicu za učlanjenje.
  4. Ispunjena pristupnica predaje se na za to predviđenom mjestu u bilo kojoj prodavaonici Optike Anda. Ispunjenjem pristupnice ulazite u program lojalnosti Optike Anda i samim pristupanjem ostvarujete GRATIS 10 (DESET) NAGRADNIH BODOVA
  5. Kartica “ ANDA LOYALTY KARTICA ” programa vjernosti nije sredstvo plaćanja.
  6.  Kartica “ ANDA LOYALTY KARTICA ” programa vjernosti nije prenosiva
  7. Kartica “ ANDA LOYALTY KARTICA ” programa vjernosti je važeća od trenutka preuzimanja.
  8. Pogodnost koju Kartica “ ANDA LOYALTY KARTICA ” donosi vlasniku je popust u visini sakupljenih bodova. Bodovi se ostvaruju kupnjom na bilo kojem prodajnom mjestu Servus d.o.o. (OPTIKE ANDA), a popis kojih čini prilog ovom Pravilniku i njegov je sastavni dio.
  9. Za svakih potrošenih 25,00 (dvadesetpet) kuna po računu, član ostvaruje pravo na 1 (jedan) bod, na sve vrste plaćanja.
  10. Sakupljene bodove nije moguće zamijeniti za gotovinu.
  11. Sakupljeni bodovi omogućuju članu ulazak u viši razred popusta prema sljedećem principu:

  BROJ BODOVA – NAZIV RAZREDA POPUST
  100 – 249 “SILVER” 15%
  250 – 499 “SILVER PLUS” 20%
  500 – “GOLD” 25%

  1. Sakupljeni bodovi iz pojedine kupnje vrijede 24 (dvadesetčetri) mjeseca od datuma te kupovine i nakon toga se automatski postaju neaktivni (noviji bodovi i dalje ostaju dok i oni ne prođu obračunsko razdoblje od 24 mjeseca), tj. svaki skupljeni bod vrijedi dvije godine od dana kupnje.
  2.  Ukoliko je član “ ANDA LOYALTY KARTICA ” programa vjernosti koristio pravo na popust, nove će bodove ostvariti na temelju stvarno plaćenog iznosa na računu.
  3.  Član “ ANDA LOYALTY KARTICA ” programa vjernosti ne može koristiti popuste iz programa vjernosti u kombinaciji s posebnim akcijama, odnosno popusti iz programa lojalnosti SE NE ZBRAJAJU SA DRUGIM POPUSTIMA, koje provodi Servus d.o.o., već ima pravo koristiti veći popust i to na sljedeći način:
   – ukoliko je popust na temelju programa vjernosti veći od popusta na temelju akcije (ili trenutnih popusta) – član ostvaruje pravo na veći popust. U svakom slučaju popust se ostvaruje na osnovnu (punu,preporučenu) cijenu.
   – ukoliko je popust na temelju akcije veći od popusta na temelju programa lojalnosti – članu se daje pravo da ostvaruje pravo na veći popust – iz akcije. U tom slučaju smatra se da je član koristio pogodnost popusta na temelju programa vjernosti. Nove bodove član ostvaruje na temelju članka 9,11 i 14.
  4. Za vrijeme trajanja određene akcije u Optikama Anda članovi “ ANDA LOYALTY KARTICA“ program vjernosti ostvarivati će dodatne pogodnosti o kojima će biti obavješteni putem e – maila navedenog prilikom učlanjenja u program vjernosti.
  5. Za rođendan svakog člana “ ANDA LOYALTY KARTICA“ program vjernosti, Servus d.o.o. je pripremio iznenađenje o kojem će član biti pravodobno obavješten putem e – maila navedenog u pristupnici prilikom učlanjenja u program vjernosti.
  6. Prilikom učlanjenja u “ ANDA LOYALTY KARTICA“ program vjernosti, korisnici su dužni navesti svoje osobne podatke, koja privola korisnika nakon informiranja od strane djelatnika Servus d.o.o., o pogodnostima i ciljevima programa vjernosti treba biti dobrovoljna i nedvosmislena.

  Označavanjem odgovarajuće kućice na pristupnoj kartici “ ANDA LOYALTY KARTICA“ programa vjernosti smatra se da korisnik pristaje i daje suglasnost na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka predviđene ovim Pravilnikom, a temeljem kojih se određenim osobama Servus d.o.o. (Optika Anda) daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za ostvarenje cilja i svrhe programa vjernosti.

  Servus d.o.o. će osobne podatke koristiti isključivo u vlastite marketinške svrhe i marketinške svrhe njegovih povezanih društva sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu Zakon), Opće uredba (EU) 2016/679, i Politikom privatnosti, te će obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga.

  Navedene podatke Servus d.o.o. može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i samog Servus d.o.o.
  – kao i sprječavanja eventualnih zlouporaba, potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Servus d.o.o. na zadovoljstvo korisnika;
  – davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

  Servus d.o.o. će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Pravilnikom, Zakonom i Politikom privatnosti SERVUS d.o.o., a nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka korisnika.
  Servus d.o.o. neće razotkriti osobne podatke trećim osobama, osim osobama iz njegove grupe trgovačkih društava.
  Servus d.o.o. će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumne administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo za to ovlaštene osobe Servus d.o.o. Optika Anda.

  Servus d.o.o. će omogućiti članovima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.
  Ukoliko članovi imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka, ispravak i graničenja, mogu kontaktirati izravno Službenika za zaštitu osobnih podataka Servus d.o.o. na broj 021/343-016 ili putem [email protected]
  Ukoliko članovi zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, Servus d.o.o. će takve podatke na zahtjev člana ukloniti, i tim prestaju sve pogodnosti programa “ ANDA LOYALTY KARTICA“ programa vjernosti.
  Ako Servus d.o.o. ne postupi po zahtjevu člana u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva iz prethodnih stavaka, ili se u tom roku ne očituje, član može Agenciji za zaštitu osobnih podataka podnijeti prigovor.
  Prilikom ispunjenja pristupnice i navođenja osobnih podataka, članovi jamče da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni, a o svakoj promjeni podataka dužni su obavijestiti Službenika za zaštitu osobnih podataka na [email protected], ili broj 021/343-016.

  1. Servus d.o.o. se obvezuje da će u roku najkasnije 30 dana odgovoriti na upite ili pritužbe članova vezane za program lojalnosti, izmjene, dopune i brisanje osobnih podataka, dok prijedloge, pritužbe i/ili primjedbe članovi mogu slati na [email protected]
   19. Članstvo u “ ANDA LOYALTY KARTICA ” programa vjernosti može se otkazati i pismenim putem na adresu navedenu u točci 1, u kom slučaju će Servus d.o.o. osobne podatke člana izbrisati.
   Otkazom članstva prestaju vrijediti sve pogodnosti programa.
   20. U slučaju gubitka kartice, član je o tome dužan obavijestiti izdavatelja telefonski na broj (021/343-016) ili putem e-mail adrese [email protected]
   Članu će se izdati nova kartica, a cjelokupno stanje bodova će se od dana obavještavanja izdavatelja prebaciti na novu karticu.
   21. Servus d.o.o. zadržava pravo promjene Pravilnika i ukidanja programa vjernosti u svakom trenutku bez prethodne najave članovima. Ispunjavanjem i predajom pristupnice član pristaje na pravila iz ovog Pravilnika i ista ga obvezuju.

  Servus d.o.o., Split
  zastupano po Nina Banović