Dostava i povrat.

Dostava

U tijeku procesa narudžbe, korisnik je dužan naznačiti adresu na koju će mu se kupljeni proizvodi dostaviti, sukladno izborniku u procesu kupovine. Kad narudžba bude zaprimljena  i pripremljena za isporuku, korisnici će o tome dobiti obavijest na naznačenu e-mail adresu.

Servus d.o.o. (SE) osigurava dostavu u Hrvatskoj. Za dostavu paketa SE koristi usluge DPD-a. Cijena dostave je 30 kuna (3,99 €) na području cijele HR, uključujući i otoke. Za sve narudžbe iznad 499 kuna (66,41 €) dostava je besplatna, kao i troškovi povrata unutar 14 dana. Proizvodi moraju biti adekvatno pakirani za prijevoz robe, pod adekvatnim pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu (omot, kutiju i sl.) zbog sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja ili sadržaja drugih pošiljaka za vrijeme prijevoza.

Kupljeni proizvodi dostavljaju se korisniku na adresu koju je naznačio u procesu kupovine. Narudžbu mogu preuzeti ili izravno korisnik ili neki od članova njegovog kućanstva, u kojem je slučaju korisnik to dužan naznačiti prilikom narudžbe. U okolnostima ograničenja kretanja uslijed zdravstvenih mjera poduzetih radi sprječavanja širenja zaraze (kao, primjerice, u slučaju COVID-19 pandemije), dostava će se vršiti u skladu s tim mjerama ograničenja, beskontaktno. U slučaju nemogućnosti dostave korisnik će o tome biti posebno obavješten.

 

Povrat

Korisnik koji je potrošač sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok započinje teći od dana kada su korisniku ili trećoj osobi određenoj od strane korisnika, naručeni proizvodi predani u posjed.

Korisnik je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti SE o svojoj odluci da raskine ugovor putem obrasca za jednostrani raskid ugovora (dostupnog na ovom linku) ili registracijom povrata na svojem  korisničkom računu. Obrazac ili drugu nedvosmislenu izjavu korisnik je dužan poslati SE putem e-maila ili poštom na adresu Vinkovačka 3, 21000, Split. Standardni Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na kraju ovog dokumenta. SE će mu dostaviti potvrdu o primitku navedene izjave.
Iskoristi li korisnik svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, nijedna strana neće biti dužna ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog na daljinu, već je svaka strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.

Iskoristi li korisnik svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, SE mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci korisnika da raskida ugovor, vratiti korisniku sve što je ovaj platio na temelju ugovora. SE nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat korisnikova izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio SE. SE mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu naručeni proizvodi budu vraćeni, odnosno, nakon što mu korisnik dostavi dokaz da je naručene proizvode poslao natrag SE, ako bi o tome SE bio obaviješten prije primitka naručenih proizvoda. Osim ako je SE ponudio da proizvode koje potrošač vraća sam preuzme, korisnik mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio SE o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka četrnaestodnevnog roka poslao proizvode ili ih predao SE, odnosno osobi koju je SE ovlastio da primi proizvode.

Korisnik mora snositi samo izravne troškove povrata proizvoda, osim ako je SE pristao snositi te troškove ili ako je SE propustio obavijestiti korisnika o tome da je dužan snositi te troškove. Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodima, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. SE će izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako su predmet ugovora bili lako pokvarljivi proizvodi ili proizvodi kojima brzo istječe rok uporabe. Dodatne informacije vezane uz pravo korisnika na jednostrani raskid ugovora moguće je pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača.

Trošak dostave povrata proizvoda snosi SE. U roku od 14 dana nakon što smo zaprimili proizvod  iznos će biti uplaćen na vaš IBAN. Ako je plaćanje bilo kartično, ukupan iznos biti će vraćen na karticu koju ste koristili prilikom kupnje.

Ukoliko su naočale kupljene na određenoj akciji, a naočale se vraćaju nakon isteka akcije, nove naočale kupuju se po punoj cijeni, odnosno cijeni bez popusta i kupac je dužan nadoplatiti razliku u cijeni. 

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora možete pronaći ovdje.

Besplatna dostavaBesplatna dostava iznad 499 kn (66,41 €)

Brza dostavaBrza dostava

Pravo na povrat14 dana pravo na povrat