Pravila o privatnosti.

Jamčimo za sigurnost svih vaših podataka.

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, SERVUS d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, turizam, ugostiteljstvo i usluge (dalje u tekstu: SERVUS), Vinkovačka 3, Split, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 060092839, osobni identifikacijski broj (OIB): 69332057447 kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradio je Pravila privatnosti.

Ova Pravila o privatnosti ("pravila") objašnjavaju kako SERVUS prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su SERVUS dostupni korištenjem web stranice: www.optika-anda.com

Pravila privatnosti temelje se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Pravila privatnosti primjenjuju se na sve usluge koje nudi SERVUS, pri čemu je cilj pravila na jasan i transparentan način upoznati korisnike i/ili kupce s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici i/ili kupci mogu se u svakom trenutku obratiti SERVUS sa zahtjevom za izmjenom ili dopunom i/ili ažuriranjem podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

SERVUS je posvećen zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, SERVUS je "voditelj obrade", odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.

SERVUS kao pružatelj usluga web stranice www.optika-anda.com zauzima se za zaštitu privatnosti osobnih podataka.

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

SERVUS d.o.o.

Vinkovačka 3

21000 Split

OIB: 69332057447

Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na e-mail: [email protected] ili na adresu SERVUS d.o.o., Vinkovačka 3, 21000 Split

Kako i kada prikupljamo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke prikupljamo kada je to potrebno za ostvarivanje vaših potrošačkih potreba ili za potrebe našeg poslovanja:

 1. u trenutku kada pristupite stranici www.optika-anda.com prikupit ćemo vašu IP adresu koja se smatra osobnim podatkom,
 2. prilikom upita o cijeni o našim proizvodima i akcijama, kao voditelj obrade od vas ćemo zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su e-mail adresa, ime i prezime.
 3. situacije u kojima prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na stranicu, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. Možemo prikupljati informacije o klikovima i vašem pristupu stranici www.optika-anda.com koje su vam prikazane,
 4. ako kupite naš proizvod radi izvršenja ugovora podatake o vašem imenu, prezimenu i adresi dostave podijelit ćemo s našim partnerima koji u naše ime i za naš račun vrše usluge dostave
 5. kada kontaktirate službu za kupce odnosno korisnike i zatražite nas pomoć ili postavite neko pitanje kako bismo ostvarili neko od vaših prava zajamčenih važećim propisima,
 6. kada nam se obratite putem društvenih mreža prikupljamo podatke koje ste nam ostavili dostupnima prilikom postavljanja upita ili zahtjeva,
 7. kada tražite povrat proizvoda ili želite jednostrani raskid sklopljenog ugovora prikupljamo vaše ime, prezime, osobni identifikacijski broj, adresu, podatke o računu i iznosu kupnje, sve ovisno o odabranom načinu plaćanja,
 8. kada se učlanite u Optika Anda Loyalty program obrađujemo podatke koje ste nam ostavili prilikom postavljanja upita poput: ime i prezime, e-mail adresa, broj kartice.
 9. kada nam postavite bilo kakav upit vezan uz našu ponudu obradit ćemo vaše kontakte i/ili druge podatke koje nam dostavljate prilikom slanja upita.

Vaše osobne podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja, odnosno jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Ukoliko osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova, zatražit ćemo Vašu privolu. Ako se obrada temelji na Vašoj privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail: [email protected] ili na adresu SERVUS d.o.o., Vinkovačka 3,  21000 Split. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu pružanja informacija o našim ponudama, novostima, događanjima i promocijama, vršenja ugovorenih usluga, video nadzora, vođenja kadrovskih evidencija i računovodstvenih informacija uz zaposlenike, za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, stvaranja baze podataka o kupcima, registracije za ostvarivanje popusta iz Loyalty programa te unapređenja usluga. U svim mailovima je mogućnost odjave s liste primatelja.

Molimo vas da obratite pažnju na obvezan obim podataka koji vas tražimo jer u slučaju da kupac odnosno korisnik ne pruži tražene informacije koje su određene kao obvezne da bi izvršili za vas traženu ili očekivanu aktivnost, nažalost, neće vam biti dopušteno uključivanje u istu, bez traženih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva. 

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja

SERVUS u trenutku plaćanja na stranici www.optika-anda.com kao uvjet plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži od kupca podatke za aktivaciju procesa plaćanja. Prilikom plaćanja putem ugovorenih pružatelja usluge procesuiranja i naplate (kreditnih ili debitnih) kartica, ugovornih partnera SERVUS kao Izvršitelja obrade ili Samostalnih voditelja obrade osobnih podataka, doći će do dijeljenja vaših podataka.

U gore navedenu svrhu vaši osobni podaci kao kupca (npr. ime i prezime kupca, adresa kupca, podaci s kartice kupca) su privremeno pohranjeni kod pružatelja usluga procesuiranja i naplate (American Express, Union Pay, Diners, Visa, Visa Premium, Maestro, Diners, MasterCard, PayPal, JCB, Discover, ) koji te podatke pohranjuje u skladu s najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Kupac aktivira proces procesuiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na link „Nastavi".

Obrada podataka prilikom vršenja plaćanja je nužna kako bi se izvršile sve radnje koje prethode kupnji odnosno sklapanju ugovora s voditeljem obrade. Kada govorimo o pravnoj osnovi obrade podataka vezano uz pojedine vrste plaćanja odnosno pravne osobe koje pružaju spomenute usluge podaci o plaćanju poput imena, prezimena, šifre, iznosa, broja računa ili drugih transakcijskih kodova dijele se sa kartičnom kućom odnosno bankom odnosno trećom stranom putem koje se plaćanje vrši, a sve na zahtjev ispitanika koji samostalno odabire način plaćanja.

SERVUS ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesuiranja i naplate kartica.

SERVUS upozorava kupce da brinu o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni.  

Prema vašim osobnim podacima odnosimo se kao prema povjerljivim podacima, a pravilno ih štiti SERVUS i/ili naši pouzdani partneri.

Koje podatke i u koju svrhu prikupljamo direktno od vas?

Tipične kategorije podataka koje prikupljamo od korisnika su sljedeće: ime i prezime, adresa radi ispunjenja naše obveze isporuke proizvoda i usluga, e-mail, OIB, kontakt broj, fotografije s događaja, IP adresa.

Prikupljamo i osobne podatke kandidata za posao te ostale podatke koje korisnici razmijene s nama.

Vaše osobne podatke prikupljamo radi:

• slanja obavijesti o događajima, ponudama, korisnim informacijama i alatima;

• vršenja ugovorenih usluga;

• video nadzora;

•  vođenja kadrovskih evidencija i računovodstvenih informacija vezanih uz zaposlenike;

•  za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, stvaranja baze podatak i kupcima, te unapređenja usluga.

Osobne podatke dalje ne obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije propisano ili na temelju privole korisnika.

Kakva prava na privatnost imate?

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od SERVUS zatražiti sljedeće:

 • da vam omogući pristup vašim osobnim podacima (Imate pravo dobiti od SERVUS-a potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci te, ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju, između ostalog, svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti Vaše pravo pristupa. Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje biste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.)
 • zatražiti ispravak pogrešnih podataka (Imate pravo ishoditi od SERVUS-a ispravljanje Vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.)
 • zatražiti brisanje osobnih podataka (Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke. Ukoliko Vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, SERVUS bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ukoliko su vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.)
 • ograničavanje pristupa vašim podacima (Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od SERVUS-a ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.)
 • podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke (Pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke.)
 • zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez ometanja SERVUS-a.)

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte SERVUS na e-mail: [email protected] ili na adresu Vinkovačka 3,  21000 Split.

Ukoliko smatrate da se vaša prava ne poštuju imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Gdje se čuvaju vaši osobni podaci?

SERVUS će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem može pristupiti samo ovlaštena osoba SERVUS-a.

Prikupljeni podaci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za gore navedene svrhe.  Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnim na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

SERVUS će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuju SERVUS na čuvanje podataka.

U slučaju da ste nam dali privolu (primjerice, odabrali određenu kategoriju kolačića na korištenje), vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ukoliko izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Uz sve navedeno, važno je istaknuti sljedeće: ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni podaci se mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

Razmjenjuje li SERVUS podatke s trećim osobama?

Zaštita privatnosti nam je važna, stoga nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim pravilima. O dijeljenju i prijenosu podataka uvijek ćemo vas obavijestiti.

Navedene podatke SERVUS može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i samog SERVUS-a, sprječavanja eventualnih zlouporaba podataka, kao i davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha. Spomenuti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštitite Vaše podatke te da ih smatraju poslovnom tajnom.

SERVUS neće razotkriti osobne podatke trećim osobama, osim osobama iz njegove grupe trgovačkih društava.

Koliko dugo će SERVUS zadržati vaše osobne podatke?

SERVUS neće zadržati vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja, osim u slučajevima kada je zakonom propisan rok čuvanja podataka (primjerice, podatke vezane uz jednostrani raskid ugovora i prigovore potrošača čuvat ćemo 1 godinu, podatke vezane  uz ostvarivanje vaših prava za zaštitu privatnosti čuvat ćemo trajno, dok ćemo podatke o računima čuvati 11 godina).

Detaljnije o rokovima čuvanja podataka možete saznati kontaktirajući našeg službenika za zaštitu podataka.

Za što ćemo koristiti vaše podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, slanja obavijesti o događanjima, ponudama, korisnim informacijama i alatima, vođenja kadrovskih evidencija i računovodstvenih informacija vezanih uz zaposlenike, za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, stvaranja baze podataka o kupcima, unapređenja usluga, kako biste ostvarivali popuste iz Loyalty programa.

Osobne podatke dalje ne obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni. Ukoliko se vaši podaci budu obrađivali u druge svrhe bit ćete obaviješteni prije provođenja takve (nove) obrade.

Kolačići

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini, SERVUS koristi tehnologiju poznatu kao "kolačići".

Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.

U bilo kojem trenutku možete promijeniti ili povući vaš pristanak na Izjavu o kolačičima na našim internetskim stranicama. Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.

Druge web stranice

Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje SERVUS prikuplja od korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.optika-anda.com imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

SERVUS nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

SERVUS prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook i Instagram. SERVUS odnosno odgovorne osobe imenovane od strane SERVUS-a imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, SERVUS ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovim Pravilima.

SERVUS koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a, Instagram-a i YouTube-a, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a, Instagram-a i/ili YouTube-a ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

ZA FACEBOOK: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska 

Kontakt službenika za zaštitu podataka: https://www.facebook.com/policy.php
                                                                     https://www.facebook.com/help/contact/54097794630297

ZA INSTAGRAM: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska 

Kontakt službenika za zaštitu podataka: https://hr-hr.facebook.com/policy.php
                                                                     https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

ZA YOUTUBE: Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Ireland

Kontakt službenika za zaštitu podataka:  https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_for

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za YouTube, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

Obavijest o zaštiti podataka na Facebooku možete pogledati  ovdje.

Stupanja na snagu te promjene pravila o privatnosti

Ova Pravila stupaju na snagu objavom na Internet stranici.

SERVUS zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.

 

 

 

 

 

 

Besplatna dostavaBesplatna dostava iznad 70€ (527,42kn)

Brza dostavaBrza dostava

Pravo na povrat14 dana pravo na povrat