Uvjeti Loyalty programa.

Uvjeti poslovanja Optika Anda Loyalty programa

(dalje u tekstu: “ Uvjeti Loyalty programa”)

 

Značenje izraza navedenih u Uvjetima Loyalty programa

 

„Društvo“ je trgovačko društvo SERVUS d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, turizam, ugostiteljstvo i usluge, sa sjedištem na adresi Vinkovačka 3, Split, Republika Hrvatska, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem (MBS) 060092839, OIB 69332057447;

Internet stranica“ je internet stranica koja se nalazi na Internet adresi Za ljepši pogled na život! | Optika Anda (optika-anda.com);

Korisnik“ je osoba registrirana u Loyalty programu odnosno član Loyalty programa i/ili osoba koja koristi Loyalty program

Sredstva daljinske komunikacije“ sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta;

Elektronska komunikacija“ je posjećivanje Internet stranice od strane Korisnika. Elektronskom komunikacijom Korisnik prihvaća da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su mu dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku;

Loyalty program“ ili „Optika Anda Loyalty program“ je Loyalty program Društva koji Korisnicima pruža različite povlastice, pogodnosti, nagrade, informacije i dodatne usluge kao motivaciju za nastavak redovitog angažmana s Društvom;

 

Opće odredbe Uvjeta Loyalty programa

 

 1. Nositelj svih prava na Internet stranici je Društvo. Sve Korisnike koji pristupaju Internet stranici Društvo upućuje da se upoznaju s Uvjetima Loyalty programa, a u slučaju postojanja nejasnoća u Uvjetima Loyalty programa, Korisnik se može obratiti Društvu.

 

 1. Društvo upućuje Korisnike da se prije korištenja Internet stranice i Loyalty programa upoznaju s ovim Uvjetima Loyalty programa te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama koja im pripadaju. U slučaju postojanja nejasnoća mogu se obratiti Društvu.

 

 1. Društvo je ovlašteno, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Uvjeta Loyalty programa i druge podatke vezane uz Internet stranicu kao i sav ostali sadržaj zbog čega su Korisnici dužni prilikom svake posjete Internet stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Društvo bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene Uvjeta Loyalty programa stupaju na snagu objavom tako promijenjenih Uvjeta Loyalty programa na Internet stranici.

 

 1. Društvo se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom njihova korištenja ukoliko je šteta nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i slično, kao i kod drugih slučajeva za koje nije odgovoran Društvo. Također, Društvo je oslobođeno svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Internet stranice.

 

 1. Radi otvorene prirode Internet stranice i mogućnosti pogrešaka u pohrani i prijenosu digitalnih podataka Društvo ne jamči za točnost i sigurnost informacija koje se prenose ili prikupljaju putem Internet stranice, osim ako je izričito drukčije navedeno na Internet stranici. Društvo zadržava pravo pogreške u opisu i slici koje su postavljene prema informacijama od strane trećih osoba.

 

 1. Osoba koja koristi karticu Optika Anda Loyalty programa dobit će obavijesti o obradi njegovih podataka prije same obrade putem Pravila o zaštiti osobnih podataka i/ili na samim obrascima koje popunjava samostalno ili od strane djelatnika Društva i/ili poslovicama Društva.

 

 

Uvodne odredbe

 

 1. Status člana Loyalty programa Korisnici stječu navođenjem osobnih podataka u obrascu pristupnice Loyalty Loyalty program primjenjuje se i na Vision Studio by Anda. Društvo uvjetuje stjecanje statusa člana Loyalty programa prihvaćanjem ovih Uvjeta Loyalty programa odnosno prihvaćanjem mogućnosti korištenja dodatnih besplatnih usluga i pogodnosti Društva. Sve izmjene i/ili dopune uvjeta članstva Društvo će izvršiti u pisanom obliku. Korisniku su očuvana sva prava koja je stekao do novih izmjena ili dopuna uvjeta članstva te nije moguće da korisnik nastavi biti član bez prihvaćanja novih uvjeta.

 

 1. Temeljem članstva u Loyalty programu stječu se različite pogodnosti za Korisnike koji koriste Loyalty program.

 

 1. Neiskorišteni bonus, koji je Korisnik koji je član Loyalty programa stekao na temelju članstva u Loyalty programu, može se iskoristiti samo prije prekida članstva odnosno nakon prekida članstva nije moguće iskoristiti neiskorišteni bonus.

 

 1. Društvo Loyalty programom ne obvezuje Korisnika koji je član Loyalty programa na kupnju proizvoda Društva.

 

 1. Članstvo u Loyalty programu nije moguće prenijeti na treće osobe, nije sredstvo plaćanja te ne obvezuje članove Loyalty programa na kupnju proizvoda Društva. Korisnik Loyalty programa može svoju karticu dati na korištenje trećim osobama te će se ostvarene kupnje odnosno korištenje usluga Društva bilježiti u koristi Korisnika Loyalty kartice.

 

 1. Ovi Uvjeti Loyalty programa uključuju Pravila privatnosti Društva koja se nalaze na web stranici https://optika-anda.com/ i u prostorijama Društva. Sve nejasnoće vezano za obradu osobnih podataka možete razjasniti putem e-mail [email protected].

 

SAKUPLJANJE BODOVA

 

 1. Korisnici koji se priključe Loyalty programu skupljaju bodove na svojoj Anda Loyalty kartici (koja im je izdana od strane Društva kao dokaz članstva u Loyalty programu) prilikom svake kupovine proizvoda i usluga Društva.

 

 1. Za svakih 3,00 € koje je Korisnik utrošio za kupnju proizvoda i usluga Društva, Društvo dodaje jedan bod na Anda Loyalty

 

 1. Broj sakupljenih bodova određuje Korisnikov status unutar Loyalty programa, na način da određeni broj bodova osigurava Korisniku koji je član Loyalty programa popuste za proizvode i usluge Društva, a koji se pridružuju prema sljedećim kategorijama:
  1. od 100 do 249 bodova – "SILVER" razred s 15% popusta na proizvode i usluge Društva;
  2. od 250 do 499 bodova – "SILVER PLUS" razred s 20% popusta na proizvode i usluge Društva;
  3. više od 500 bodova – "GOLD" razred  s 25% popusta na proizvode i usluge Društva.

 

 1. Skupljene bodove Korisnik mora iskoristiti u roku od 24 mjeseca od dana od kada počinje proces skupljanja bodova, a kako je objašnjeno u dijelu „Kako funkcionira sustav?”.

 

 1. Povodom rođendana Korisnika koji je član Loyalty programa, Korisnika očekuje posebno iznenađenje koje Društvo Korisniku objavljuje putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte koju je Korisnik dao Društvu.

 

Kako funkcionira sustav?

 

 1. Po pristupanju Loyalty programu, Korisnici započinju proces skupljanja bodova koji traje 24 mjeseca.

 

 1. Ostvareni bodovi određuju visinu popusta a sukladno razredu popusta koji je postignut u navedenom razdoblju od 24 mjeseca.

 

 1. Popust se primjenjuje pri zaključivanju kupovine i jasno je vidljiv tijekom posljednjeg koraka transakcije, neposredno prije plaćanja narudžbe proizvoda i/ili usluga Društva.

 

 1. Pogodnosti odnosno benefiti i popusti koje članovi Loyalty programa ostvaruju temeljem članstva ne mogu se kombinirati s ostalim popustima i pogodnostima na proizvode i usluge koje Društvo provodi. To uključuje, ali nije ograničeno na sniženja, rasprodaje i posebne promocije na proizvode i usluge Društva kao što su primjerice kasko osiguranje naočala. Navedeno znači kako učlanjenjem u Loyalty program, članovi stječu specifične pogodnosti odnosno benefite i popuste koji se međusobno isključuju s drugim popustima Društva.

 

 1. Po isteku razdoblja od 24 mjeseca, bodovi prikupljeni putem Loyalty programa bit će poništeni.

 

 1. Pregled ostvarenih bodova, kao i pristup Loyalty programu, dostupni su jednostavnim klikom na opciju “Moj korisnički račun” koji se nalazi na Internet stranici.
   

Ovi uvjeti uključuju Pravila privatnosti koji se nalaze u na web stranici https://optika-anda.com/. te u našim prodajnim poslovnicama.

Društvo zadržava pravo na ukidanje programa, odbijanje izdavanja Loyalty card te mijenjanja i nadopunjavanja ovih Uvjeta koji se nalaze na web stranici https://optika-anda.com/.

Karticu je potrebno predočiti prije zaključenja računa na blagajni na prodajnim mjestima Društva kako bi se mogle ostvariti pogodnosti. Kartica se može koristiti prilikom kupovine u web shopu.

Korisnik može u bilo koje doba i bez navođenja razloga prekinuti svoje članstvo odnosno povući svoju slobodnom voljom danu suglasnost u Loyalty programu na način pošalje Društvu zahtjev za prekidanje članstva na e-mail [email protected].

 

PRIVOLA ZA LOYALTY PROGRAM

Molimo ispunite velikim tiskanim slovima.

Gđa.  G. *           Ime

Prezime

Spol*

Datum rođenja*

Adresa i kućni broj

Mjesto

Poštanski broj

Telefon*

Mobilni telefon

E-mail

*nije obvezan podatak

 Želim postati član Loyalty programa i primati informacije o različitim povlasticama koje proizlaze iz Loyalty članstva i druge pogodnosti putem WhatsApp AI chata koji koristi personaliziranje i profiliranje, Newslettera, SMS poruke, Vibera i drugih kanala komunikacije.

U svakom trenutku možete povući privolu. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Kontakt za povlačenje privole i prestanak članstva: [email protected]  ili upućivanjem dopisa na adresu Vinkovačka 3, 21000 Split.

 

LOYALTY PROGRAM - ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

SERVUS d.o.o., Vinkovačka 3, 21000 Split, OIB: 69332057447 je Voditelj obrade Vaših osobnih podataka. Za pitanja vezana uz zaštitu podataka, možete se obratiti trgovačkom društvu Vision Compliance d.o.o. Službenika za zaštitu osobnih podataka možete kontaktirati na e-mail [email protected] li na adresu Vinkovačka 3, 21000 Split.

Ako nam date suglasnost označavanjem praznog polja kvačicom, Vaše osobne podatke koristit ćemo u svrhu informiranja o pogodnostima i različitim povlasticama kao što su popusti, bodovi ovisni o potrošnji, posebne akcije i cijene tijekom godine, nagrade, informacije, odgovori na pitanja, upute, informacije o zakazanim terminima i drugim različitim oblicima pogodnosti koje proizlaze iz članstva u Loyalty programu.  Ove informacije primat ćete putem WhatsApp AI chata koji koristi personaliziranje i profiliranje, putem SMS poruka, Vibera, Newslettera i drugih kanala komunikacije. Pravni temelj za ovakvu obradu osobnih podataka je Vaša privola.

Voditelj obrade prikuplja osobne podatke koje ste unijeli u obrazac pristupnice za Loyalty program. Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem članstva u Loyalty programu kojem ste pristupili slobodnom voljom u svrhu ostvarenja članskih pogodnosti i stjecanja svojstva člana. Obavještavat ćemo Vas o popustima, bodovima, visini o potrošnji, posebnima akcijama i cijenama tijekom godine, nagradama, informacijama, odgovorima na pitanja, uputama, informacijama o zakazanim terminima i drugim različitim oblicima pogodnosti.

Ako ne dobijemo Vašu slobodnom voljom danu suglasnost za članstvo u Loyalty programu nećete imati svojstvo našeg člana i nećete moći koristiti pogodnosti iz Loyalty programa. Niste obvezni dati svoju privolu za obradu osobnih podataka označavanjem prazne kućice. Informacije koje ste nam dali u Loyalty programu odnosno za koje ste dali privolu koristimo radi razumijevanja navika Loyalty članova te kako bi Vas informirali  o proizvodima i uslugama koje bi Vam mogle biti zanimljive te kako bismo učinkovito komunicirali sa članovima. Putem WhatsApp AI chata provodimo personaliziranje i profiliranje članova Loyalty programa. Više o navedenom možete pročitati u našim Pravilima privatnosti.

Vaši će se osobni podaci obrađivati u gore navedene svrhe, ako je to neophodno za poštivanje zakonskih obveza (npr. za dostavljanje podataka sudovima ili organima kaznenog progona), ako ste pristali na odgovarajuću obradu ili ako je obrada na drugi način zakonita prema obvezujućim propisima. Ako se podaci obrađuju u drugu svrhu, prije obrade pružit ćemo Vam informacije o toj drugoj svrsi te sve druge relevantne informacije.

AI chat, kao umjetna inteligencija, predstavlja tehnološki napredan alat s određenim stupnjem razvoja, koji, iako nije savršen, pruža precizne informacije usklađene s trenutnim tehničkim dostignućima. Ipak, važno je naglasiti da, s obzirom na novost tehnologije, postoji mogućnost da odgovori AI chata neće uvijek biti potpuno točni ili u potpunosti odražavati stvarnost. Stoga, preporučujemo korisnicima da pristupaju informacijama dobivenima od AI chata s određenom dozom opreza i kritičkog razmišljanja. U slučaju bilo kakvih nesuglasica ili nejasnoća, uvijek se treba osloniti na informacije dostupne na službenim web stranicama trgovca, kao i one dobivene putem službenih kanala komunikacije poput e-maila, telefonskih poziva ili drugih službenih metoda. Ove službene informacije trebaju imati prednost i smatrati se konačnima u svakoj situaciji.

Vaša prava su slijedeća: pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor, pravo na prenosivost podataka. Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske. Kako bi se upoznali s Vašim pravima i pravilima o zaštiti osobnih podataka preuzmite Pravila privatnosti na web stranici i/ ili se upoznajte s njima u našim poslovnicama. Sve informacije o obradi osobnih podataka možete dobiti putem [email protected]  ili upućivanjem dopisa na adresu Split, Vinkovačka 3.

 

 

Besplatna dostavaBesplatna dostava iznad 70€

Brza dostavaBrza dostava

Pravo na povrat14 dana pravo na povrat